Frågor och svar

Scrolla ner på sidan för att ta del av några vanliga frågor och svar.

Vilka kommuner erbjuder Demenslotsen?
Demenslotsen finns i ett 20-tal kommuner och fler och fler väljer att starta upp ett samarbete. Du hittar listan över anslutna kommuner här /länk/ Är din kommun inte med? Kontakta då din kommuns service- eller kontaktcenter och be om kontaktuppgifter till anhörigstödet. Där kan du fråga vilken typ av stöd som erbjuds och även tipsa om Demenslotsen.
Jag är anhörig. Hur skapar jag mig en användare?
Det finns två sätt att få tillgång till Demenslotsen. Antingen via ett aktiveringskort som du får via din kommun eller via ditt personnummer: /Länk/
Personen jag är anhörig till bor i en kommun som har Demenslotsen, men min egen kommun är inte ansluten. Kan jag ändå få en användare?
Ja, självklart! Kontakta din närståendes kommun via deras anhörigstöd och be dem hjälpa dig med ett aktiveringskort.
Jag är patient. Kan jag skapa mig en användare?
Demenslotsen är skapad för att anhöriga ska få information utifrån sin roll. Men du som nyligen fått en diagnos kan få kunskap och ta del av andras erfarenheter via Alzheimerguiden: /Länk/
Kostar det någonting för mig att använda Demenslotsen?
Demenslotsen är en helt kostnadsfri service för anhöriga och den har utvecklats som ett verktyg som kommuner kan satsa på i sitt arbete med en personlig nära vård och ett utvecklat anhörigstöd.
Vilken typ av information får jag via Demenslotsen?
Många anhöriga drunknar i all kunskap på nätet och vet inte hur de ska gallra fram det som berör dem själva. En av de viktigaste fördelarna med Demenslotsen är därför att ge dig som anhörig den vägledning och information om sjukdomen som du behöver för stunden, och med framförhållning för att förbereda dig för den sjukdomsfas som kommer härnäst. Informationen som du får via Demenslotsen utgår från 16 olika situationer. Det kan exempelvis vara information inför utredning, tips på hjälpmedel och larm, information om demenssjukdomarnas olika faser, tips på utbildningar och bemötandestrategier.
Hur kan Demenslotsen veta vad jag behöver för information?
När du skapar dig en användare ber vi dig att uppskatta var din närstående befinner sig utifrån de 16 olika situationer som vi listar. Exempelvis, har din närstående nyligen fått en diagnos? Eller känner du att det blivit tomt då din närstående just flyttat in på särskilt boende? Därefter ber vi dig göra en tidsinställning. Mer guidande information får du när du gör dessa inställningar inne i Demenslotsen. Utifrån dessa val som du har gjort skickar systemet ut personligt anpassad information. Du kommer att meddelas via mail då det finns ny information för dig. Syftet är att guida dig utifrån var du befinner dig på anhörigresan.
Kan jag komma i kontakt med andra anhöriga?
Nej. Demenslotsen är ett informationsstöd där du inte kan ha någon kontakt eller bli kontaktad av andra anhöriga. I Demenslotsen får du däremot tips om hur du KAN komma i kontakt med andra anhöriga. Dels lokalt i din kommun men även nationellt via patientföreningar och via anhörigstödet En bra plats.

I de allra flesta kommuner som erbjuder Demenslotsen finns även En bra plats. Att vara anhörig är ofta förenligt med en känsla av ensamhet i vissa stunder och då kan det betyda oerhört mycket att få dela sina tankar och sin oro med någon som verkligen förstår. På En bra plats finns en matchningsfunktion som innebär att du kan söka efter användare i liknande anhörigsituation och du kan dessutom sortera efter ålder, relation och kön om du vill det.
Kan jag vara anonym?
Ja. Din användare syns inte i Demenslotsen så du kan vara helt anonym. Om du använder ditt personnummer för att skapa dig en användare, görs det enbart för att kontrollera mot SPAR-registret att du bor i den kommunen som erbjuder Demenslotsen.
Jag är inte anhörig, utan medarbetare. Kan jag ändå skapa mig ett konto på Demenslotsen?
Du som möter anhöriga i din yrkesroll fyller en viktig funktion när det handlar om att tipsa om Demenslotsen. För att du ska känna till stödet och hur det fungerar är det förstås viktigt att du kan ta del av det på egen hand. Samtidigt får du en fantastisk möjlighet till vidareutveckling genom att hålla dig uppdaterad kring forskning, nyheter, viktig litteratur och all annan spetskompetens som finns samlad på sidan. Om du är medarbetare i en kommun som är ansluten, skapar du ett medarbetarkonto med din arbetsmail här: /länk/
Är Demenslotsen en app?
Nej. Demenslotsen är en webbsida. Du når den via din dator, läsplatta eller telefon och behöver inte ladda ner någon speciell programvara eller drivrutin. Demenslotsen är mobilanpassad och genom att skapa ett bokmärke på telefonen kan du nyttja stödet lika enkelt som om det faktiskt vore en app.
Vad gör jag om jag glömt mitt lösenord?
Ingen fara, det löser sig. Gå till xxxx och skriv in din mailadress, så får du ett mail med instruktioner och kan snart logga in igen.
Kan jag ta bort min användare?
Det kan du göra när som helst inne på Demenslotsens under ”inställningar”. Skulle du ångra dig efteråt så skapar du bara en ny användare via www.demenslotsen. se.
Är Demenslotsen kopplat till forskning?
När vi skapade Demenslotsen utgick vi ifrån forskning om när anhöriga upplever en ökad börda under den närståendes sjukdom. Läs gärna sammanfattningen om Beth Dahlrups doktorsavhandling https://www.lu.se/lup/publication/b485e161-9d31-4411-bea9-b28d7e444a96 som genomfördes genom Gott Åldrande i Skåne -projektet (GÅS). https://www.geriatrik.lu.se/gott-aldrande-i-skane Vår avsikt är att vara en plattform för snabbare spridning av forskning som kan komma till nytta för anhöriga och vi samverkar gärna i detta syfte. I dagsläget är Demenslotsen/NADIO deltagare i samverkansinitiativet EDAP – tidig diagnostik vid Lunds Universitet: https://www.edap.lu.se
Finns det reklam på Demenslotsen?
Nej. Tjänsten finansieras av anslutna kommuner som erbjuder stödet som en kostnadsfri service till sina kommuninvånare.
Är Demenslotsen förenlig med GDPR?
Ja. Demenslotsen följer kraven utifrån dataskyddsförordningen (GDPR) och driftas enbart av underleverantörer inom EU.
Vem står bakom Demenslotsen?
Vi som står bakom arbetet med Demenslotsen heter NADIO Scandinavia AB. Bakgrunden till vårt engagemang som socialentreprenörer är en personlig upplevelse av att vara anhörig till en förälder som drabbats av Alzheimers sjukdom. Här kan du läsa mer i en intervju med vår grundare Maria Cavalli: /länk Katarinas omskrivna artikel /
Hur kvalitetsgranskas informationen i Demenslotsen?
Demenslotsen består av två delar. Den lokala informationen under ”nära dig” publiceras och granskas av kommunen. Den nationella informationen om vad som är ”bra att veta” granskas och publiceras av oss.

All information som finns att tillgå i Demenslotsen är fakta- och kvalitetsgranskad. All extern information kommer från tillförlitliga källor som exempelvis olika myndigheter, nationella kompetenscenter, 1177, patientorganisationer, med flera.

En del av artiklarna är material som Demenslotsen tagit fram där vår skribent intervjuat exempelvis arbetsterapeuter, sjuksköterskor och jurister. Nätverket med samordnare för Demenslotsen i anslutna kommuner fungerar som en ”advisory board” för nytt innehåll och vid revidering.

Den nationella delen revideras regelbundet. Ansvarig för innehåll och kvalitetsgranskning är Maria Cavalli som arbetat med demensfrågor i 30 år, exempelvis som enhetschef för SÄBO och projektledare för förbättringsarbete med genombrottsmetoden. Maria har en bakgrund som anhörig och är sedan 2019 anhörigrepresentant för BPSD-registret.